cadeau's in de stijl van het geboortekaartje en nog veel meer leuks

ZoetHout, gevestigd aan de Oosterweg 7 De Wilp,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in de privacyverklaring, uiteraard geven wij veel om Uw privacy en gaan wij heel zorgvuldig om met Uw gegevens.

 

contactgegevens:

www.zoethoutdewilp@ziggo.nl

Oosterweg 7

9367RJ De Wilp

06-11418565

 

persoonsgegevens die wij verwerken

ZoetHout verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U een deze zelf aan ons verstrekt, hieronder vind U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

-voor en achternaam

-geslacht

-geboortedatum

-geboorteplaats

-adresgegevens

-telefoonnummer

-E-mailadres

Bijzondere en/of  gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZoetHout verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U;

gegevens van zowel volwassenen,kinderen als baby die in onze opdracht als tekst verwerkt worden als tekst verwerkt worden op onze opdrachten( zie persoonsgegevens die wij verwerken ) deze gegevens worden uitsluitend gebruikt als voorbeelden op onze website om een goed beeld te geven van de opdrachten die wij maken, als u het hier niet mee eens bent neem dan contact op via zoethoutdewilp@ziggo.nl dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

ZoetHout verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

- Het afhandelen van Uw betaling

- Het plaatsen van afbeeldingen van het voor U gemaakte cadeau op onze website na overleg met U

- U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om een opdracht te bespreken

- Om de goederen en diensten bij U af te leveren

- ZoetHout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

geautomatiseerde besluitvorming

ZoetHout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`sof systemen zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld dat daar een medewerker van ZoetHout ) tussen zit.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZoetHout bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, wij gebruiken afbeeldingen op onze website voor onbepaalde tijd ( tenzij U hier bezwaar tegen maakt ) verder gebruiken wij persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

delen van persoonsgegevens met derden

ZoetHout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens, ZoetHout blijft verantwoordelijk voor onze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

ZoetHout gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. daarnaast heeft U het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door ZoetHout en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage ,correctie ,verwijdering ,gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar zoethoutdewilp@ziggo.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek om tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identieteitsbewijs met het verzoek mee op te sturen. maak in deze kopie Uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart ,dit ter bescherming van Uw privacy. we reageren zo snel mogelijk maar binnen 4 weken op Uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZoetHout neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt met passende maatregelen om misbruik ,verlies ,onbevoegde toegang ,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik neem dan contact op met zoethoutdewilp@ziggo.nl