ZoetHout,gevestigd aan Oosterweg 7 De Wilp,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.uiteraard geven wij veel om Uw privacy en gaan wij heel zorgvuldig om met Uw gegevens.

contactgegevens;

www.zoethoutdewilp@ziggo.nl   Oosterweg 7 9367RJ De Wilp 0611418565

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZoetHout verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt.hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

-Voor en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Geboorteplaats

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZoetHout verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoongegevens van U;

gegevens van zowel volwassenen,kinderen als baby die in onze opdracht als tekst verwerkt worden op onze opdrachten(zie persoonsgegevens vermeld bij persoonsgegevens die wij verwerken) deze gegevens worden uitsluitend gebruikt als voorbeelden op onze website om een goed beeld te geven van de opdrachten die wij maken.als U het hier niet mee eens bent,neem dan contact op via zoethoutdewilp@ziggo.nl ,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZoetHout verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

-Het afhandelen van Uw betaling

-Het plaatsen van afbeeldingen van het voor U gemaakte cadeau op onze website na overleg   met U

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een opdracht te bespreken

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-Om goederen en diensten bij U af te leveren

-ZoetHout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geatomatiseerde besluitvorming

ZoetHout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen,het gaat hiet om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld dat daar een medewerker van ZoetHout) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZoetHout bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakleijk,wij gebruiken afbeeldingen op onze website voor onbepaalde tijd (tenzij U hier bezwaar tegen maakt) verder gebruiken wij persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de afhandelingen van bestellingen en nodig voor de fiscale bewaarpicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZoetHout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht ,sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van Uw gegevens. ZoetHout blijft verantwoordelijk voor onze verwerkingen.

Cookies,of vergelijkbare technieken,die wij gebruiken

ZoetHout gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Uw gegevens in te zien,te corrigren of te verwijderen.daarnaast heeft U het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door ZoetHout en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid,dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander,door U genoemde organisatie,te sturen.U kunt een verzoek tot inzage,correctie,verwijdering,gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevns of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar zoethoutdewilp@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om tot inzage door U is gedaan,vragen wij U een kopie van Uw identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto en burgerservicenummer(BSN) zwart,dit ter bescherming van Uw privacy. we reageren zo snel mogelijk,maar binnen 4 weken,op Uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZoetHout neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan,Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik,neem dan contact op met zoethoutdewilp@ziggo.nl